La composició definitiva del Consell Escolar del Centre, després de les eleccions a l’esmentat òrgan de govern celebrades el 27 de novembre de 2014 per a renovar el 50% dels membres, i després la constitució formal del mateix el dia 17 de desembre de 2014, és la següent:

 

EQUIP DIRECTIU:

José Miguel Martínez (Director)
Pepa Aznar (Cap d’Estudis)
Teresa Ponce (Cap d’Estudis)
Carme García (Secretària)

 

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT:

María Montiel Monleón
Antoni Piera Rubio
Josefa Aznar Ibáñez
Raúl Alemany CAmpos
Francisco Hernández Flor
Marta Lanuza Vives
José Miguel Roger Montesinos
Fermín Romaguera

 

REPRESENTANTS DE PARES I MARES:

María Amparo Aguado Córdoba
Mª Luz Caballero Escuin
Ana Esparza Guaita
Elena Palau Gómez
Josep Tomàs Beltrí

 

DESIGNADA PER L’AMPA

Mercedes Velert López

 

REPRESENTANTS D’ALUMNAT:

Inés Mora
Joan Vicent Aguado Carrasco
Javier Hernández Díaz
Paula Navarro Bosch
Vicent Boscá López

 

REPRESENTANT DEL PERSONAL NO DOCENT

Alejandro Bellido Miralles

 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Belén Bernat Sotelo (Regidora d’Educació)