PROVES D’ACCÉS 2019

Cicles Formatius Grau Mitjà i Grau Superior

Termini Inscripció

Des del 23 d’abril al 10 de maig

Documentació

(Impresos a la Secretaria Centre o a la web http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario)

CONDICIONS

Grau Mitjà

17 anys (o complir-los durant 2019)

Grau Superior

19 anys (durant 2019) ó 18 amb CF mateixa família professional

EXEMPCIONS

Grau Mitjà

Annex VI Presentació Documentació Justificativa Grau Mitjà

Grau Superior

Annex VII Presentació Documentació Justificativa Grau Superior

REALITZACIÓ DE LA PROVA

Grau Mitjà

Grau Superior

Realització de la Prova

matins del 10 i 11 de juny

vesprades del 10 i 11 de juny

Impresos i informació a la Secretaria de l’Institut i enllaços següents: GRAU MITJÀ / GRAU SUPERIOR
Més informació Grau Mitjà

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Més informació Grau Superior

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

Exemple proves d’accés

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones