QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de compravenda
Empresa i Administració
Tractament informàtic de la informació
tècnica comptable
Anglès
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.
Formació i orientació laboral
Segon curs:
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Empresa a l’aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.
Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDEIX

Accés directe:
Graduats en Educació Secundària Obligatòria. Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
Accés mitjançant prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

ESTUDIS ALS QUE ES PODEN ACCEDIR AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat, o continuar altres estudis de Formació Professional.