En aquests últims anys, un gran nombre d’alumnes de l’IES l’Om en finalitzar les seues pràctiques, han sigut contractats en les empreses que els van formar. Al mateix temps, empreses del nostre entorn, han contactat amb el nostre institut, per col·laborar en el seu procés de recerca de candidats i candidates a formar part de les seues organitzacions.
El nostre objectiu és facilitar la incorporació dels nostres ex-alumnes de l’Institut l’Om al món laboral o millorar la seua ocupació actual.
El centre disposa d’ una Borsa de Treball que vol servir de punt de trobada entre oferents i demandants d’ ocupació, posant a disposició de les empresses treballadors i treballadores amb una formació i capacitats adaptades a les seves necessitats.
– Si ets o has estat alumne/a
Requisit essencial: haver rebut formació a l’IES L’Om.
Pots enviar el teu currículum i les actualitzacions del mateix al correu electrònic borsadetreball@ieslom.com
– Si eres empresa
Pots posar-te en contacte amb el centre per fer la teua oferta de treball en borsadetreball@ieslom.com o be al telèfon: 96 120 06 265 (Extensió Departament d’ FCT) i et posarem en contacte amb alumnat de la titulació requerida.
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, informem que les dades de les empresses que figuren al nostre poder son estrictament confidencials, quedant el seu ús restringit exclusivament al funcionament de la borsa de treball.

NORMES DE FUNCIONAMENT

PER ALS ALUMNES
  • Els alumnes del Centre, a través dels seus tutors i tutores d’ FCT, podran enviar el seu Currículum i fitxa d’ incripció per a ser inclosos en la borsa de treball, en finalitzar les seues pràctiques.
  • El tutor/a, els remetrà al responsable de la borsa.
  • Els ex-alumnes d’altres promocions que ho desitgen, a través del correu, podran fer arribar el seu Currículum i fitxa d’inscripció a borsadetreball@ieslom.com
  • Les dades facilitades pels demandants d’ocupació seran inclosos en el fitxer “Borsa de Treball” de l’Institut, podent exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’ella en qualsevol moment.
  • Al pertànyer a la Borsa de treball, és obligatori que es comunique si hi ha canvis en la situació laboral del sol·licitant d’ocupació.
PER A LES EMPRESES
  • Poden contactar amb nosaltres a través del telèfon, on se’ls sol·licitarà una adreça de correu electrònic i la informació de contacte, el perfil del lloc i les condicions de treball que ofereixen.
  • Una altra possibilitat és l’accés a través del correu electrònic: borsadetreball@ieslom.com
EL PROCÉS:
  • L’IES realitza una «preselecció» de candidats i remetem els CV dels alumnes. A partir d’eixe moment l’empresa contacta directament amb els candidats per a les entrevistes.
  • És necessari que els alumnes que han sigut seleccionats, ens informen una vegada contractats (duració i tipus contracte) . Si el contracte és indefinit, els donarem de baixa de la Bossa.
ALTRES BOSSES DE TREBALL QUE ET PODEN INTERESSAR: