ESO ( PIP-PEV)

 

 • Atenció a diversitat:
  • Pedagogia terapèutica
  • Reforç
  • PMAR
  • PR4

 

BATXILLERAT (PEV)

 

 • Modalitat de ciències
 • Modalitat d’humanitats
 • Modalitat de ciències socials

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 • Formació Professional Bàsica
  • electricitat
  • administratiu
 • Cicles formatius de
  • Grau Mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Grau Mitjà de Gestió Administrativa
  • Grau Superior de Administració i finances